Kierownictwo - Kierownictwo Komendy - Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie

Kierownictwo Komendy

Kierownictwo

 

Komendant Powiatowy Policji w Cieszynie, siedzi za biurkiem
Komendant Powiatowy Policji w Cieszynie insp. mgr Jacek Stelmach
tel. 47 85 73 212


 

PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW

Komendant Powiatowy Policji w Cieszynie  przyjmuje osobiście obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 15:00 -18:00 w Cieszynie przy ulicy Wojska Polskiego 2. W razie Jego nieobecności przyjmuje Jego Zastępca lub wyznaczeni przez Niego funkcjonariusze Policji.