Zaświadczenia o punktach karnych

Zaświadczenia o punktach karnych

Osoba zainteresowana ma prawo uzyskać od Policji zaświadczenie o wpisach w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, dotyczących punktów odpowiadających dokonanym przez siebie naruszeniom.

Aby zaświadczenie zostało wydane należy złożyć stosowny wniosek z dołączonym potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 PLN. Zaświadczenie o  wpisach w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, wydaje Komendant Powiatowy Policji w Cieszynie, za pośrednictwem Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie przy ul. Wojska Polskiego 2, tel. 47 85 731 51 lub 153 w dni robocze w godzinach 07:30-15:30.  Wzór wniosku można pobrać z dolnej części strony.

Opłatę skarbową w wysokości 17zł, za wydanie zaswiadczenia można wpłacić:
- bezpośrednio w kasie Urzedu Miejskiego w Cieszynie na parterze Ratusza, codziennie w godzinach od 8:00 do 15:00 z przerwą od 11:00 do 11:15, we wtorki od 7:30 do 16:30,
- przelewem na rachunak bankowy w ING BSK w Cieszynie nr rachunku 91 1050 1083 1000 0022 7607 6284 wpisując w tytule przelewu "Opłata za zaświadczenie o wpisach w ewidencji kierowców, nazwisko i imię".
Podstawa prawna - ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. 2016.1827 ).

Powrót na górę strony