Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów nr 26

Walne Zebranie Koła Nr 26

Data publikacji 27.03.2015

Początkiem tygodnia w Cieszynie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze. Podczas spotkania podjęto wiele decyzji dotyczących funkcjonowania Koła Nr 26

W poniedziałek 23 marca w Cieszynie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Koła SeiRP Nr 26. W spotkaniu wziął udział m.in Prezes Koła Emerytów i Rencistów SG Oddział Cieszyn kol. Mariusz Kosmaty. Spotkanie było okazją do wręczenia kolejnych legitymacji członkowskich dla nowych członków wstępujących do naszego Stowarzyszenia. Uroczystego wręczenia dokonał Wilhelm Grudzień - W-ce Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej SEiRP. Zaprezentowano również Puchar zdobyty przez Prezesa Koła za zajęcie III miejsca w konkursie dla korespondentów i rzeczników prasowych ogłoszonym przez Zarząd Woj. SEiRP w Katowicach. W części roboczej Prezes Koła - Józef Hanzel przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu oraz Koła za rok 2014. Sprawozdanie finansowe za rok 2014 oraz preliminarz budżetowy na rok 2015 przedstawiła skarbnik Koła - Jolanta Ciemała. Z wynikami Kontroli Komisji Rewizyjnej zapoznał zebranych jej przewodniczący - Józef Gorzelany. Po dyskusji nad sprawozdaniami zapoznano zebranych z projektem Planu Pracy Zarządu oraz Koła na rok 2015, w którym ujęto między innymi: zagadnienia socjalne, spotkania integracyjne, wycieczki. Dokumenty wypracowane na zebraniu - sprawozdania, preliminarz oraz plan pracy na rok 2015 zostały przyjęte jednogłośnie przez uczestników zebrania.
Zebranie zakończono wspólnym obiadem.

Tekst: Józef Hanzel
Korekta: RD
Zdjęcia: Józef Żyła