Kierownictwo

Kierownictwo

  Komendant Powiatowy Policji w Cieszynie insp. Jacek Stelmach


Komendant Powiatowy Policji w Cieszynie
insp. Jacek Stelmach
tel. 47 857 32 12

  młodszy inspektor Arkadiusz Bloch w mundurze wyjściowym


I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Cieszynie
mł. insp. Arkadiusz Bloch
tel. 47 857 32 12

 

PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW

Komendant Powiatowy Policji w Cieszynie  przyjmuje osobiście obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 15:00 -18:00 w Cieszynie przy ulicy Wojska Polskiego 2. W razie Jego nieobecności przyjmuje Jego Zastępca lub wyznaczeni przez Niego funkcjonariusze Policji.

 

 

Powrót na górę strony