Kierownictwo

Kierownictwo

młodszy inspektor Arkadiusz Bloch

 

Komendant Powiatowy Policji w Cieszynie
mł. insp. Arkadiusz Bloch
tel. 47 857 32 12

 nadkomisarz Przemysław Żurat
 

Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Cieszynie
nadkom. Przemysław Żurat
tel.47 857 32 12

 

 

PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW

Komendant Powiatowy Policji w Cieszynie  przyjmuje osobiście obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 15:00 -18:00 w Cieszynie przy ulicy Wojska Polskiego 2. W razie Jego nieobecności przyjmuje Jego Zastępca lub wyznaczeni przez Niego funkcjonariusze Policji.

 

 

Powrót na górę strony