Wiadomości

Hulajnogą jedź odpowiedzialnie

Data publikacji 04.09.2023

Widok poruszających się osób na hulajnodze elektrycznej już nikogo nie dziwi. Te jednoślady stały się bardzo popularne, zwłaszcza w miastach. Przypominamy jednak, że hulajnoga elektryczna jest pojazdem, a jej użytkownik to kierujący. Wiążą się z tym zarówno przywileje, jak i obowiązki, więc warto mieć tego świadomość i korzystać z hulajnogi zgodnie z przepisami.

Przypominamy, że do kierowania hulajnogą elektryczną przez osoby w wieku od 10 lat do 18 lat wymagana jest karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Dla osób, które ukończyły 18 lat, dokument taki nie jest wymagany.

Poruszanie się hulajnogą elektryczną po drodze publicznej przez dziecko do 10 lat jest zabronione w każdej sytuacji, również pod opieką osoby dorosłej. Mogą one jedynie poruszać się hulajnogą elektryczną, i to pod opieką osoby dorosłej, w strefie zamieszkania.

Kierujący hulajnogą elektryczną jest obowiązany jechać drogą dla rowerów lub pasem ruchu dla rowerów, jeżeli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. W przypadku gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów powinien jechać po jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 kilometrów na godzinę.

Natomiast korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego hulajnogą elektryczną jest dozwolone wyjątkowo. Tylko wtedy, gdy zgodnie z przepisami, pojazdy po jezdni poruszają się z prędkością większą niż 30 kilometrów na godzinę i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów. Hulajnogą elektryczną po chodniku należy jechać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachować szczególną ostrożność, ustępować pierwszeństwa pieszemu oraz nie utrudniać jego ruchu.

Na przejściu dla pieszych użytkownika hulajnogi elektrycznej obowiązują te same przepisy co rowerzystę. Przejazd przez przejście dla pieszych jest zabroniony, chyba że jest też przejazd ścieżką rowerową. Aby znaleźć się na drugiej stronie ulicy, należy zejść z hulajnogi elektrycznej i przeprowadzić ją przez przejście. Dopiero po drugiej stronie ulicy możemy kontynuować dalszą jazdę na hulajnodze elektrycznej. Przepisy te nie obowiązują w przypadku zwykłych hulajnóg napędzanych siłą mięśni. W świetle prawa są to pojazdy wspomagające ruch, a osoba korzystająca z nich jest traktowana jak pieszy.

Należy również pamiętać o tym, że zabrania się przewożenia innych osób, zwierząt i przedmiotów.

Hulajnogą elektryczną zabrania się również kierowania osobie znajdującej się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie.

Pamiętajmy, że odpowiedzialne zachowanie na drodze pomoże nam uniknąć niebezpiecznych sytuacji. Szanujmy innych użytkowników ruchu drogowego, a swoim zachowaniem nie stwarzajmy zagrożenia dla siebie i innych. Bezpieczeństwo na drogach zależy od nas wszystkich.

Powrót na górę strony