Wiadomości

Podsumowano przygotowania do wizyty Ojca Świętego w Częstochowie

Data publikacji 22.07.2016

W Śląskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się konferencja prasowa dotycząca zabezpieczenia wizyty Ojca Świętego w Częstochowie. W spotkaniu zorganizowanym przez Wojewodę Śląskiego Jarosława Wieczorka, uczestniczył również II Wicewojewoda Mariusz Trepka, Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach inspektor Krzysztof Justyński oraz Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP starszy brygadier Jeremi Szczygłowski.

Jesteśmy gotowi, by przyjąć pielgrzymów i przede wszystkim Ojca Świętego – mówił wojewoda śląski Jarosław Wieczorek podczas wczorajszej konferencji prasowej w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach. W spotkaniu z dziennikarzami uczestniczyli również II wicewojewoda Mariusz Trepka, szef śląskiego garnizonu policji insp. Krzysztof Justyński oraz zastępca śląskiego komendanta wojewódzkiego PSP starszy brygadier Jeremi Szczygłowski.

Jak podkreślał wojewoda Wieczorek: „jesteśmy przygotowani na tę ucztę intelektualną i duchową, która będzie się odbywała pod pełnym nadzorem służb bezpieczeństwa państwa”. Podczas konferencji poświęconej zabezpieczeniu wizyty Ojca Świętego w Częstochowie wojewoda zaznaczył, że nad bezpieczeństwem pielgrzymów w Śląskiem czuwać będzie około 8 tysięcy policjantów. W zabezpieczeniu uroczystości na Jasnej Górze zaangażowani też będą między innymi ratownicy PSP i OSP, funkcjonariusze Straży Granicznej oraz przedstawiciele służb ratownictwa medycznego.

Dla pielgrzymów przygotowano w Częstochowie 5 tysięcy miejsc parkingowych, uruchomiono specjalne połączenia kolejowe oraz całodobową infolinię w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim, która obsługiwana jest w kilku językach przez 44 wolontariuszy. Dzwoniąc pod numer +48 32 20 77 066, można uzyskać wszelkie informacje na temat Światowych Dni Młodzieży 2016 (ŚDM). Na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego utworzono podstronę poświęconą wizycie Ojca Świętego w Częstochowie, która jest dostępna pod adresem: http://www.katowice.uw.gov.pl/wdzgw/Wizyta_papieza_i_SDM_2016_-_poradnik.html

Do 31 lipca widzowie TVP 3 Katowice mogą obejrzeć „Niezbędnik pielgrzyma” – materiał informacyjny z najważniejszymi wskazówkami dla wiernych, który został sfinansowany przez Śląski Urząd Wojewódzki.

Podczas spotkania z dziennikarzami wojewoda Wieczorek omówił koszty związane z organizacją wizyty papieża Franciszka na Jasnej Górze, a także przedstawił lokalizację punktów medycznych i informacyjnych oraz zmiany w organizacji ruchu.

Na kilka godzin przed konferencją, w Miejsko-Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie, odbyło się ostatnie przed ŚDM posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (WZZK), pracującego nad przygotowaniem wizyty Ojca Świętego w Częstochowie. Zespół pod przewodnictwem wojewody Wieczorka zebrał się po raz dwunasty, a w jego obradach uczestniczył również II wicewojewoda Trepka.

Podczas posiedzenia podsumowano ostatnie etapy przygotowań do wydarzenia, w tym zwłaszcza sprawy dotyczące bezpieczeństwa i porządku publicznego, transportu kolejowego, zabezpieczeń na terenie Błoni Jasnogórskich oraz zabezpieczenia medycznego i sanitarno-epidemiologicznego.

Omówiono także ostatnio podjęte działania związane z komunikacją społeczną i polityką informacyjną z zakresu upowszechniania treści, które są szczególnie istotne z perspektywy pielgrzymów i podróżnych na temat ŚDM w Krakowie oraz wizyty papieża Franciszka w Częstochowie.

W skład WZZK wchodzą między innymi, obok kierownictwa Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego i szefów służb mundurowych, przedstawiciele kurii metropolitalnej w Częstochowie i Zakonu Paulinów na Jasnej Górze, reprezentanci administracji samorządowej, a także przedstawiciele jednostek ratownictwa medycznego, kolei, lotniska w Pyrzowicach, jak również państwowy wojewódzki inspektor sanitarny i wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego.

Wspólne prace wszystkich członków Zespołu trwały od lutego br. w ramach specjalnie powołanej grupy roboczej do spraw zabezpieczenia XXXI Światowych Dni Młodzieży oraz wizyty Ojca Świętego w Częstochowie.

Wizyta papieża Franciszka na Jasnej Górze jest częścią Światowych Dni Młodzieży. Do Częstochowy Ojciec Święty przyjedzie 28 lipca i będzie przewodniczył mszy świętej z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski.

Źródło: Śląski Urząd Wojewódzki