Wiadomości

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa w 2020 roku

Data publikacji 25.01.2021

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jest popularnym sposobem komunikowania się z Policją. Świadczy o tym 754 zgłoszeń mieszkańców powiatu cieszyńskiego. To interaktywne narzędzie jest łatwe w obsłudze i skuteczne w przekazywaniu informacji o miejscach, gdzie łamane jest prawo. Dzięki temu możemy mieć bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo w naszej okolicy.

O tym, że Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jest interaktywnym narzędziem komunikacji pomiędzy społeczeństwem a Policją wie już większość mieszkańców naszego powiatu.  Świadczyć może o tym liczba zgłoszeń. W samym 2020 roku na terenie powiatu cieszyńskiego odnotowaliśmy 754 zgłoszeń, z których :

- 199 potwierdzonych,

- 71 żart lub pomyłka,

- 484 niepotwierdzonych

Są jednak tacy, do których ta informacja być może jeszcze nie dotarła. Dlatego przypominamy, że KMZB służy do zgłaszania nieakceptowanych społecznie zjawisk. Policjanci sprawdzają wskazane miejsca i reagują na łamanie prawa.

Obsługa Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa jest intuicyjna. Wystarczy wejść w specjalną zakładkę „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” znajdującą się na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu. Po kliknięciu otwiera się informacja o tym, co to jest KMZB i do czego służy. Znajduje się tam również odnośnik do mapy, jest także możliwość korzystania z narzędzia bez przechodzenia na inne strony. Należy uważnie przeczytać regulamin, zatwierdzić go i już można przekazywać policjantom informacje o niepokojących nas zjawiskach.

Aby usprawnić komunikację, zostało przygotowane specjalne ikony, które umożliwiają szybkie i sprawne precyzowanie zagrożeń i nanoszenie ich na mapę. Policja ma 7 dni na podjęcie zgłoszenia i na jego weryfikację od momentu naniesienia zagrożenia na mapę. Jeśli informacja potwierdzi się, policjanci nadają jej status „potwierdzone” i dążą do usunięcia konkretnego zagrożenia. Do działań w razie potrzeby, angażowane są także inne służby.

Pamiętajmy jednak, że KMZB nie jest to narzędzie powodujące natychmiastową interwencję Policji – do tego wciąż służy numer alarmowy 112!!!

Powrót na górę strony