Wiadomości

Nowy Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Cieszynie

Data publikacji 09.03.2021

Wczoraj w trakcie uroczystości w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach, Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach insp. Roman Rabsztyn powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Cieszynie. Został nim podinsp. Arkadiusz Bloch, dotychczasowy Komendant Komisariatu Policji w Strumieniu. Rozkaz otrzymał z rąk Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Romana Rabsztyna. Nowy Zastępca jest równie wysoko w hierarchii sztuki walki- jest senseiem karate kyokushin, posiada czarny pas.

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach odbyła się uroczystość związana ze zmianami na stanowiskach kierowniczych w śląskim garnizonie. Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach insp. Roman Rabsztyn powierzył obowiązki na stanowisku Pierwszego Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Cieszynie podinsp. Arkadiuszowi Blochowi.

Podinsp. Arkadiusz Bloch pełni służbę w Policji od 1992 roku. Jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego, posiada wyższe wykształcenie prawnicze. Stopień oficera policji  zdobył w Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Służbę w mundurze rozpoczął jako policjant kompanii patrolowo-interwencyjnej wodzisławskiej komendy. Dwa lata później awansował do wydziału kryminalnego. Pięć lat później rozpoczął służbę w cieszyńskim garnizonie. W 2000 roku awansował na stanowisko detektywa Wydziału Kryminalnego, a następnie w 2004 roku na stanowisko specjalisty. Kolejnym krokiem w karierze zawodowej było powołanie na stanowisko Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji w Zebrzydowicach w 2007 roku. Dwa lata później został mianowany na to samo stanowisko w Skoczowie, a w 2017 roku w Komisariacie Policji w Strumieniu. Początkiem minionego roku awansował na stanowisko Komendanta tego komisariatu. Od 8 marca ma powierzone pełnienie obowiązków na stanowisku Pierwszego Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Cieszynie. Od tej pory dowodził będzie pionem kryminalnym.

Poza służbą, co warte podkreślenia, nowy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji Cieszynie zawsze był aktywny sportowo. Obowiązki policjanta z powodzeniem łączy z obowiązkami trenera karate kyokushin. Tą sztukę walki trenuje już od 35 lat, posiada stopień mistrzowski. Należy do Polskiego Związku Karate, z ramienia którego jest sędzią krajowym zawodów tej sztuki walki.