Wiadomości

Kolejne zmiany na stanowiskach kierowniczych cieszyńskiego garnizonu

Data publikacji 09.03.2021

W związku z powierzeniem pełnienia obowiązków na stanowisku Pierwszego Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Cieszynie podinsp. Arkadiuszowi Blochowi, na stanowisku Komendanta Policji w Strumieniu zastąpi go kom. Ryszard Kubik. Stanowisko Zastępcy Komendanta Komisariatu w Ustroniu zostało powierzone podkom. Michałowi Foltynowi.

W związku z powierzeniem pełnienia obowiązków na stanowisku Pierwszego Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Cieszynie podinsp. Arkadiuszowi Blochowi, na stanowisku Komendanta Policji w Strumieniu zastąpił go kom. Ryszard Kubik. Dotychczas pełnił służbę w Komisariacie Policji w Ustroniu na stanowisku Zastępcy Komendanta. Nowy Komendant służy w Policji od 2003 roku. Posiada wykształcenie wyższe, ukończył studia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Służbę rozpoczynał w Ogniwie Patrolowym skoczowskiego komisariatu, gdzie w 2007 roku został dzielnicowym. Dwa lata później został mianowany na stanowisko detektywa Referatu Kryminalnego, a w 2013 roku na kierownika śledczych ze Skoczowa. W 2017 roku Komendant Powiatowy Policji w Cieszynie powołał go na stanowisko Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji w Ustroniu.

Komendant Powiatowy Policji w Cieszynie insp. Jacek Stelmach powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku Zastępcy Komendanta Policji w Ustroniu dotychczasowemu Kierownikowi Referatu Dochodzeniowo-Śledczego cieszyńskiej komendy podkom. Michałowi Foltynowi. Jest on absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Wcześniej był policjantem Zespołu Patrolowego, a następnie Zespołu Kryminalnego Komisariatu Policji w Zebrzydowicach. W 2012 roku rozpoczął służbę w cieszyńskiej komendzie- najpierw jako detektyw Wydziału Kryminalnego, a następnie od 2017 roku Kierownik Referatu Dochodzeniowo-Śledczego.