Wiadomości

Rozpoczęły się szczepienia funkcjonariuszy służb mundurowych

Data publikacji 26.03.2021

Dzisiaj w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej rozpoczęły się szczepienia funkcjonariuszy służb mundurowych przeciw Covid 19. Funkcjonariusze reprezentujący Policję, Państwową Straż Pożarną, Służbę Ochrony Państwa, Straż Graniczną oraz Służbę Więzienną przyjęli pierwsze dawki szczepionek. Wśród nich byli również policjanci cieszyńskiego garnizonu Policji

Wczoraj rozpoczęła się ogólnopolska akcja szczepień kolejnej grupy osób w Polsce – służb podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji. W skład grupy 1C wchodzi: Policja, Państwowa Straż Pożarna, Ochotnicza Straż Pożarna, Straż Graniczna, Izba Celno-Skarbowa, Straż Miejska, Straż Ochrony Kolei i Inspekcja Transportu Drogowego.

Dzisiaj szczepienia mundurowych ruszyły na Śląsku, a całość działań koordynowana jest w naszym województwie przez policjantów ze Sztabu Policji KWP w Katowicach. Dzisiaj do akcji szczepień przystąpili również mundurowi z cieszyńskiego garnizonu Policji. Harmonogram szczepień został ustalony w taki sposób, aby optymalnie dostosować je do grafików służb w poszczególnych jednostkach i komórkach organizacyjnych, a tym samym zapewnić ciągłość służby i bezpieczeństwo oraz porządek publiczny w regionie.