Wiadomości

Święto inne niż wszystkie

Data publikacji 22.07.2022

Dziś w siedzibie Starostwa Powiatu Cieszyńskiego miały miejsce uroczyste obchody Święta Policji cieszyńskiego garnizonu. W tym roku były one szczególne, bowiem związane z honorowym, przedterminowym awansem na stopień komisarza gościa specjalnego- Szymona Stawiarskiego. 6-letni chłopiec otrzymał, na wniosek Komendanta Powiatowego Policji w Cieszynie, akt mianowania na wyższy stopień oraz dystynkcje, które wręczył mu Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Dominik Łączyk. W uroczystej akademii uczestniczyli także przedstawiciele władz samorządowych, zaprzyjaźnionych służb mundurowych i instytucji.

Dzisiaj w siedzibie Starostwa Powiatu Cieszyńskiego odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Święta Policji w Cieszynie, która w tym roku była wyjątkowa, ponieważ wśród mianowanych na stopień młodszego oficera policji- komisarza, był 6-letni Szymon Stawiarski. Awansowany chłopiec „pełnił” w tym roku przez jeden dzień obowiązki komendanta powiatowego, kiedy to odwiedził policjantów w siedzibie cieszyńskiej jednostki z okazji Dnia Dziecka. Choć na co dzień walczy z ciężką chorobą spowodowaną mutacją w genie BCAP31, należy dodać, że wspierany przez swoich rodziców, walczy też o swoje marzenia, a policjanci z Cieszyna starają się mu w tym pomóc. Chłopiec na zakończenie dzisiejszej ceremonii został zaproszony przez lektora do mianowania na wyższy stopień policyjny. Wspólnie ze swoją mamą Iwoną Stawiarską wystąpili do przodu, na miejsce honorowe. Na wniosek Komendanta Powiatowego Policji w Cieszynie insp. Jacka Stelmacha Szymek został mianowany osobiście przez Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Dominika Łączyka na stopień komisarza policji. Specjalnie przygotowane dla niego dystynkcje oraz honorowy akt mianowania wręczył insp. Dominik Łączyk, a insp. Jacek Stelmach złożył gratulacje awansowanemu. Komisarz Szymon Stawiarski podziękował zebranym za pośrednictwem komunikatora, którym się posługuje w kontakcie z innymi- wszyscy mogli usłyszeć – „Dzień dobry, dziękuję za awans! ”, co zostało nagrodzone przez uczestników oklaskami.
W uroczystości uczestniczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Dominik Łączyk, kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie, z Komendantem insp. Jackiem Stelmachem na czele, a także minanowani policjanci. Święto cieszyńskiego garnizonu swoją obecnością uhonorowali zaproszeni goście- burmistrzowie miast, przedstawiciele władz samorządowych: miast i gmin w powiecie cieszyńskim, przedstawiciele prokuratury, komendanci służb mundurowych, dyrektorzy instytucji oraz przedstawiciele uczelni wyższych. W obchodach uczestniczyli także pracownicy cywilni cieszyńskiej jednostki. Nie zabrakło również emerytów policyjnych.
Po złożeniu meldunku insp. Dominikowi Łączykowi przez dowódcę uroczystości kom. Piotra Jakubca i odegraniu hymnu państwowego minutą ciszy uczczono poległych na służbie policjantów- odegrany został utwór „Śpij kolego”.
Główną część obchodów rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Cieszynie insp. Jacek Stelmach, który przywitał przybyłych gości. Szef cieszyńskiej jednostki wygłosił przemówienie, w którym podkreślał, jak ważna i odpowiedzialna jest służba dla społeczeństwa naszego powiatu. Komendant podziękował także policjantom i pracownikom cywilnym za trud, jaki wkładają w codzienną służbę.
Uroczyste obchody Święta Policji połączone były z nadaniem awansów dla wyróżniających się stróżów prawa. Nowe dystynkcje otrzymało 102 funkcjonariuszy cieszyńskiej komendy. W imieniu awansowanych policjantów przemówienie wygłosił mianowany na stopień nadkomisarza Komendant Komisariatu Policji w Wiśle nadkom. Tomasz Domagała. W trakcie uroczystości Komendant Powiatowy Policji, dziękując za poświęcenie i zaangażowanie w wypełnianie swoich obowiązków, postanowił wyróżnić również pracowników cywilnych naszego garnizonu.
Po ceremonii mianowania głos zabrali zaproszeni goście. Do zebranych przemawiał Starosta Cieszyński oraz Burmistrz Miasta Cieszyna Gabriela Staszkiewicz. Podsumowując uroczystość Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Dominik Łączyk podziękował wszystkim policjantom za wykonywaną służbę, podkreślając przy tym, jak ważne jest zaufanie społeczeństwa do działań policjantów, a także jak istotne jest poświęcenie służbie. W imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach nadinsp. Romana Rabsztyna przekazał wyrazy uznania dla pracy cieszyńskich policjantów. Na koniec wystąpienia podziękował również pracownikom cywilnym za sumienne wykonywanie swoich zajęć, a zebranym na sali gościom za wsparcie i pomoc.
Po zakończonej ceremonii Komendant Powiatowy Policji insp. Jacek Stelmach otrzymał z rąk zaproszonych gości życzenia i gratulacje dla wszystkich policjantów z okazji święta. Wszystkim nominowanym i wyróżnionym składamy serdeczne gratulacje!

 

 • grafika-sala, dziecko na wózku inwalidzkim, komendant Łączyk wręcza akt mianowania Szymkowi
 • grafika-sala, dziecko na wózku inwalidzkim, chłopiec trzyma w ręku akt mianowania,komendanci stoją po lewej i prawej stronie
 • grafika-sala, dziecko na wózku inwalidzkim, komendant po lewej stronie, mama po prawej
 • grafika-sala, dziecko na wózku inwalidzkim, mama za nim
 • grafika-sala, dziecko na wózku inwalidzkim, mama za nim
 • grafika-sala, dziecko na wózku inwalidzkim i mama pozują do zdjęcia
 • akt mianowania i tablet-napis dziękuję za awans
 • grafika-sala, policjanci stoją, dowódca składa meldunek komendantowi
 • grafika-sala, zaproszeni goście siedzą na krzesłach
 • grafika-sala, zaproszeni goście siedzą na krzesłach
 • grafika-sala, zaproszeni goście siedzą na krzesłach
 • grafika-sala, zaproszeni goście siedzą na krzesłach
 • policjanci na sali, siedzą w mundurach
 • policjanci na sali, siedzą w mundurach
 • mianowani policjanci otrzymują gratulacje od komendanta
 • mianowani policjanci otrzymują gratulacje od komendanta
 • mianowani policjanci otrzymują gratulacje od komendanta
 • osoba stoi za mównicą i przemawia, w tle flagi
 • osoba stoi za mównicą i przemawia, w tle flagi
 • osoba stoi za mównicą i przemawia, w tle flagi
 • osoba stoi za mównicą i przemawia, w tle flagi
 • osoba stoi przy mównicy i przemawia
 • osoba stoi przy mównicy i przemawia
 • osoba stoi przy mównicy i przemawia
 • trębacz- policjant gra na trąbce
 • komendant gratuluje awansowanym
 • policjant melduje na baczność komendantowi
 • komendant gratuluje awansowanym
 • policjant melduje na baczność komendantowi
 • żołnierz gratuluje policjantowi, ściska jego dłoń
Powrót na górę strony