Wiadomości

Rajd Śląska- utrudnienia ruchu w Kiczycach

Data publikacji 09.09.2022

W piątek 9 września, kierowcy biorący udział w Rajdzie Śląska, rozpoczną zawody na zrewitalizowanej ulicy Dworcowej w Katowicach. W tym miejscu kibice będą mogli z bliska zobaczyć wszystkie rajdówki i porozmawiać z kierowcami oraz pilotami oczekującymi na start rajdu. W drugim dniu zawodów, czyli w sobotę 10 września, jeden z odcinków specjalnych realizowany będzie w Kiczycach. W związku z powyższym wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu na terenie tej miejscowości. W czasie rajdu kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami...

Zmiany w organizacji ruchu będą obowiązywały 10 września od godziny 10.30 do godziny 20.30. Z ruchu wyłączone zostaną drogi na trasie Odcinka Specjalnego Rajdu Śląska w Kiczycach, to jest ulica Ochabska, Kormoranów, Sosnowa, Długa, Centralna i Partyzantów.

Policjanci zwracają się z apelem do kierowców i pieszych o zachowanie ostrożności i bezwzględne respektowanie poleceń służb porządkowych organizatora oraz policjantów!

Dla jednego zdjęcia nie warto ryzykować życia, zarówno swojego jak i załóg uczestniczących w rajdzie. Dlatego kibicujmy bezpiecznie, w miejscach do tego przeznaczonych, wskazanych przez organizatora. Bezwzględnie podporządkujmy się poleceniom służb i korzystajmy z wyznaczonych miejsc, które zapewniają bezpieczne kibicowanie.

 

Jak zachowywać się na rajdzie?

 1. Nie zasłaniaj tablic informacyjnych organizatora
 2. Nie pozostawiaj na trasie rajdu dzieci bez opieki
 3. Zabezpiecz wszystkie zwierzęta domowe tak, aby nie weszły na trasę rajdu
 4. Nie rzucaj żadnych przedmiotów na trasę rajdu
 5. Nie pij alkoholu
 6. Ostrzegaj innych, gdy widzisz, że swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie
 7. Nie zaśmiecaj trasy rajdu. Szanuj cudzą własność i nie niszcz jej!
 8. Nie lekceważ służb porządkowych. Stosuj się do wszystkich poleceń jakie wydają!

W czasie zamknięcia dróg pamiętamy o bezpieczeństwie innych. W razie pilnej potrzeby udzielenia pomocy medycznej czy ratunkowej prosimy o skontaktowanie się z najbliższym sędzią stojącym na zabezpieczeniu i poinformowanie go o takiej konieczności.

Pamiętaj!

 

grafika-rysunek postaci w czerwonym, przekreślonym okręgu

 

JEŚLI ZOBACZYSZ PRZY TRASIE OS TEGO TYPU TABLICZKI, OZNACZA TO MIEJSCE SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNE I OBOWIĄZUJE W TYM REJONIE CAŁKOWITY ZAKAZ PRZEBYWANIA OSÓB! WYBIERZ INNE, BEZPIECZNIEJSZE MIEJSCE!

 • na trasie odcinka specjalnego należy zachować szczególną ostrożność.
 • nie stój w kopertach, przed taśmą oraz w miejscach oznaczonych tabliczkami „zakaz przebywania osób” – te miejsca są szczególnie niebezpieczne
 • nie przebywaj w miejscach uniemożliwiających ucieczkę.

 

Szczegółowe informacje na temat Rajdu Śląska dostępne są na stronie internetowej organizatora zawodów-  http://rajdslaska.pl/

Powrót na górę strony