Wiadomości

Debata o bezpieczeństwie w Cieszynie

Data publikacji 15.11.2022

Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie wraz z Cieszyńskim Uniwersytetem III Wieku zaprasza mieszkańców do wzięcia udziału w ewaluacji- podsumowaniu realizacji wniosków z debaty z 2019 roku. Debata ewaluacyjna odbędzie się w dniu 22 listopada 2022r godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej Cieszynianka, Cieszyn ul. Hajduka 17 i będzie połączona z wykładem na temat aktualnie obowiązujących przepisów ruchu drogowego w zakresie najpowszechniejszych wykroczeń popełnianych przez kierujących pojazdami jak i ruchu pieszych.

Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie wraz z Cieszyńskim Uniwersytetem III Wieku zaprasza mieszkańców do wzięcia udziału w ewaluacji- podsumowaniu realizacji wniosków z debaty z 2019 roku. Debata ewaluacyjna odbędzie się w dniu 22 listopada 2022r godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej Cieszynianka, Cieszyn ul. Hajduka 17 i będzie połączona z wykładem na temat aktualnie obowiązujących przepisów ruchu drogowego w zakresie najpowszechniejszych wykroczeń popełnianych przez kierujących pojazdami jak i ruchu pieszych.

Plan spotkania w dniu 22.11.2022r

  • godz. 10:00- przybycie zaproszonych gości, omówienie planu spotkania
  • godz. 10:10- funkcjonariusze odnoszą się do zrealizowanych przez siebie wniosków z debaty z 2019r
  • godz. 10:40- wykład na temat obowiązujących przepisów ruchu drogowego.

 

Podczas spotkania zaprezentowane zostaną narzędzia takie jak Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, za pomocą której mieszkańcy mają możliwość sygnalizowania policji zagrożenia, występujących w ich najbliższym otoczeniu, czy aplikacja „Moja Komenda”, ułatwiająca kontakt z dzielnicowymi. Dzięki tym rozwiązaniom stróże prawa mają dodatkową możliwość, aby poszerzyć wiedzę nie tylko na temat lokalnych oczekiwań społecznych, ale i poznać potrzeby mieszkańców. W trakcie debaty poruszone zostaną także założenia programu „Dzielnicowy bliżej nas” oraz innych przedsięwzięć, podejmowanych przez policję i samorządy na rzecz bezpieczeństwa.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

plakat - opis w tekście nad grafiką

Powrót na górę strony