Wiadomości

Im mniej wykroczeń, tym większe bezpieczeństwo

Data publikacji 08.03.2023

Wczoraj , po raz kolejny w tym miesiącu, policjanci cieszyńskiej drogówki prowadzili powiatowe działania "Bezpieczny pieszy". Prowadzona cyklicznie akcja obrazuje zachowanie pieszych i kierujących w rejonach oznakowanych przejść. Do tej pory największym przewinieniem było przekraczanie dopuszczalnej prędkości i wyprzedzanie bezpośrednio przez i na przejściach dla pieszych.

 

Nowelizacja prawa o ruchu drogowym w 2021 roku wprowadziła nowe zasady - zarówno dla kierowców jak i pieszych. Zgodnie z tymi regulacjami, pieszy wchodzący na przejście dla pieszych ma  pierwszeństwo przed pojazdem, za wyjątkiem tramwaju. Obowiązkiem kierowcy jest zachowanie szczególnej ostrożności, gdy zbliża się do „zebry” oraz obserwowanie nie tylko przejścia dla pieszych, ale i jego okolicy.

Tylko prawidłowe zachowanie kierowcy stworzy możliwość bezpiecznego przejścia przez jezdnię osób już znajdujących się na przejściu oraz tych, którzy na to przejście dopiero wchodzą. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany:

  • zachować szczególną ostrożność,
  • zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na przejściu lub na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu lub wchodzącemu na nie.

Pamiętajmy, że nowe regulacje dotyczą także pieszych. Nie mogą oni korzystać z telefonów lub innych urządzeń elektronicznych podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych. Nie zwalniają również pieszego z obowiązku zachowania szczególnej ostrożności podczas wchodzenia i przechodzenia przez jezdnię. W dalszym ciągu zabrania się pieszemu wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych.

Policjanci wspierani byli podczas wczorajszych działań specjalistycznym sprzętem z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach o tajemniczym skrócie RSD, czyli Ruchomym Stanowiskiem Dowodzenia. RSD to specjalny pojazd, wyposażony w dwa stanowiska dla operatorów oraz kilka kamer. Po zarejestrowaniu wykroczenia, operator przekazuje informacje do patroli, które znajdują się niedaleko obserwowanego miejsca. Wybór miejsc nie jest przypadkowy, bo oparty na policyjnych statystykach zdarzeń drogowych i możliwym zagrożeniu dla pieszych.

W trakcie działań mundurowi cieszyńskiego garnizonu ujawnili łącznie 15 wykroczeń- wszystkie zostały popełnione przez kierujących. Wśród zachowań kierujących, które miały bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pieszych, najczęściej popełnianym wykroczeniem było wyprzedzanie na lub w rejonie przejścia dla pieszych. Dwa spośród wykroczeń zostały skierowane z wnioskiem o ukaranie do sądu.
Przypominamy, iż bezpieczeństwo pieszego zależy w dużej mierze od niego samego. Bezpieczny pieszy to przede wszystkim ostrożny pieszy, który powinien kierować się zasadą ograniczonego zaufania i przed wejściem na przejście dla pieszych upewnić się, że kierujący go widzi. Zachęcamy też do korzystania na co dzień z elementów odblaskowych w obszarze zabudowanym. Dajmy szansę kierowcy nas zobaczyć!

 

  • grafika- policjant obserwuje w samochodzie przez kamery ruch na drodze
  • policjant na drodze w mundurze zatrzymuje pojazd
Powrót na górę strony