Wiadomości

Bezpieczna droga do szkoły z dzielnicowymi z Wisły

Data publikacji 18.09.2023

Dzielnicowi przy każdej możliwej okazji, są nie tylko „bliżej nas”, ale też możliwie jak najczęściej działają prewencyjnie. Profilaktyczne spotkania policjantów pierwszego kontaktu, czyli dzielnicowych z wiślańskiego komisariatu, tym razem prowadzone były w związku z akcją „Bezpieczne droga do szkoły”.

Dzielnicowi z Wisły aspirant Bogusław Bury oraz młodszy aspirant Tomasz Karwacki, wykorzystując odbywającą się w Wiśle imprezę Orlen Moto Power Show, wspólnie ze współpracującymi podmiotami zorganizowali spotkanie profilaktyczno- pokazowe. Podczas imprezy, która była ucztą dla fanów motoryzacji, zaplanowane były działania związane przede wszystkim z profilaktyką, a co za tym idzie, prezentowane były służby ratownicze- Policja, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Straż Pożarna z Ustronia Polany, strażacy ochotnicy z Wisły Centrum, ratownicy medyczni, czy też instruktor z ośrodka doskonalenia kierowców.
Mundurowi razem z ratownikami zaprezentowali symulację wypadku drogowego korzystając z symulatora dachowania i symulatora zderzeń. Podczas prezentacji wybrany ochotnik, pokazał, w jaki sposób zachowałby się na miejscu zdarzenia, jak profesjonalnie wezwać pomoc i służby ratownicze. Wszystkie czynności pod nadzorem dzielnicowego oraz instruktora nauki jazdy. Każdy z uczestników mógł spróbować, jak to jest być policjantem, strażakiem czy ratownikiem na miejscu zdarzenia.
Ratownicy GOPR z kolei przybliżali specyfikację służby ratownika górskiego zapraszając m.in. do skorzystania ze ścianki wspinaczkowej. Udzielali informacji jak bezpiecznie korzystać ze szlaków górskich. Ratownicy medyczni, udzielali instruktażu dotyczącego udzielania pierwszej pomocy. Pod ich nadzorem można było powtórzyć lub nauczyć się od nowa podstawowych czynności udzielania pierwszej pomocy.
Dla uczestników dostępne były symulatory dachowania, zderzenia i jazdy. Korzystanie z tych urządzeń odbywało się pod nadzorem instruktora jazdy oraz dzielnicowych, którzy to instruowali o właściwym postępowaniu i zachowaniu na drodze.
Wszystkim uczestnikom towarzyszyła maskotka śląskiej Policji- pies Sznupek.

  • zdjęcie, dzień, słonecznie, policjant, turyści korzystający z pojazdów
  • zdjęcie, dzień, słonecznie, policjant, turyści korzystający z pojazdów
  • zdjęcie, dzień, słonecznie, policjant, turyści korzystający z pojazdów
  • zdjęcie, dzień, słonecznie, policjant, turyści korzystający z pojazdów
  • zdjęcie, dzień, słonecznie, policjant, turyści korzystający z pojazdów
  • zdjęci, dzień, policjant oraz dziecko obejmują maskotkę - psa sznupka
Powrót na górę strony