Wiadomości

Komu i na jakich zasadach przysługuje redukcja punktów karnych za wykroczenia drogowe?

Data publikacji 16.10.2023

To już jasne. Od 17 września 2023 roku punkty karne ponownie kasują się po roku. Ale co ważne nadal od daty opłacenia mandatu. Oprócz tego ponownie możliwa jest redukcja punktów karnych. Ale, aby takie szkolenie było w pełni skuteczne, grzywna za nałożony mandat musi być uiszczona!

Warto wiedzieć, że od 17 września 2023 roku punkty karne ponownie są usuwane po roku od dnia opłacenia mandatu. Po wprowadzonych zmianach, Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego znów organizują kursy redukujące 6 najstarszych punktów karnych. I tu informacja niezwykle ważna, - istotne znaczenie ma fakt, że punkty kasują się po 12 miesiącach od dnia opłacenia mandatu, a nie popełnienia wykroczenia. Trzeba też pamiętać, że po roku kasują się punkty za przewinienia popełnione od 17 września 2023 roku.

Możliwość redukcji punktów karnych nie obejmuje wszystkich z uprawnieniami do kierowania . Jeśli ,,młody” kierowca posiadający uprawnienia krócej niż rok,  przekroczy limit 20 punktów, wówczas starosta cofa mu uprawnienia. Oznacza to, że taka osoba będzie musiała ponownie przejść całą procedurę ubiegania się o prawo jazdy, czyli kurs oraz egzaminy: teoretyczny i praktyczny.

Podobnie sprawy się mają w przypadku przekroczenia limitu 24 punktów przez pozostałych kierowców. W takim przypadku kierowca zostanie skierowany na badania psychologiczne i powtórny egzamin sprawdzający kwalifikacje. Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu i spotkania z psychologiem, kierowca może odzyskać uprawnienia. Jeśli nie uda mu się zaliczyć egzaminu, wówczas będzie musiał przejść ponownie cały kurs na prawo jazdy, a także zaliczyć egzaminy – teoretyczny i praktyczny.

Szkolenia reedukacyjne kasujące liczbę punktów nie obejmują zatem tych kierowców, których limit 20 punktów (uprawnienia do roku) i 24 punktów, został przekroczony!

Punkty karne możemy podzielić na tymczasowe- z wykroczeń, za które kierowca nie przyjął mandatu. Nie są doliczone do konta kierowcy do czasu zakończenia postępowania sądowego oraz aktywne- te, które znajdują się na koncie kierowcy. Jeżeli kierowca skorzysta z prawa do odmowy przyjęcia mandatu - do czego ma prawo, a sąd uzna jego winę, na rozpoczęcie biegu punktów karnych kierowca może poczekać wiele miesięcy do czasu uprawomocnienia się grzywny.

Przypominamy limity punktów

  • 20 punktów karnych – dla ,,młodych” kierowców z prawem jazdy poniżej roku.
  • 24 punkty karne – dla pozostałych kierowców.

Szkolenia reedukacyjne organizowane przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego będą miały formę 8-godzinnego wykładu oraz ćwiczenia praktycznego. To wszystko w jeden dzień.  Program szkolenia będzie obejmował takie zagadnienia jak:

  • przepisy oraz zasady ruchu drogowego;
  • przyczyny i skutki wypadków drogowych w Polsce; 
  •  prawne i społeczne skutki wypadków drogowych;
  • zapobieganie wypadkom oraz psychologiczne aspekty kierowania pojazdem. Na każdy z tych tematów  przeznaczono dwie godziny lekcyjne, a wykładowca może posługiwać się prezentacjami i filmami.

Każdy uczestnik szkolenia musi zaliczyć także ćwiczenie praktyczne polegające na awaryjnym hamowaniu przy prędkości między 30, a 50 km/h. 

Zatem:

  • odbycie szkolenia nie powoduje zmniejszenia liczby punktów otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego wobec osoby, która przed jego rozpoczęciem dopuściła się naruszeń, za które suma punktów przekroczyła 24:
  • odbycie szkolenia nie powoduje zmniejszenia punktów, za które nałożono w drodze mandatu karnego grzywnę, jeżeli do dnia przedstawienia zaświadczenia nie została ona uiszczona.

 

 

źr. KMP Opole

Powrót na górę strony