Wiadomości

Rutynowa kontrola drogowa nie istnieje? – Warto o tym wiedzieć

Data publikacji 04.11.2023

Okazuje się, że są internauci, którzy wyrażają autorytatywnie swoje opinie i rady na różne tematy, nie mając wiedzy o prawie, tym samym dezinformują i szkodzą innym, na przykład użytkownikom dróg. Jednym z popularnych mitów krążących w sieci jest ten, mówiący o braku podstaw do policyjnej rutynowej kontroli drogowej.

Informujemy zatem, że główną podstawą prawną dla rutynowej kontroli drogowej jest ustawa z 20 czerwca 1997 r. – prawo o ruchu drogowym. O uprawnieniach policjanta (i niektórych innych podmiotów w czasie kontroli ruchu drogowego) można przeczytać w dziale V, w artykule 129 rozdziału 1 ust. 2 Ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zapis wyjaśnia, do czego uprawniony jest funkcjonariusz Policji. Poniżej przedstawiamy go w dużym skrócie (dokładne brzmienie przepisu można znaleźć na stronie Sejmu: link):

Wśród uprawnień policjanta podczas kontroli drogowej (w dużym skrócie) w pierwszej kolejności wymienia się:

 • Legitymowanie uczestnika ruchu, sprawdzanie dokumentów i sprawdzanie trzeźwości kierowcy.
 • Wydawanie poleceń dotyczących sposobu korzystania z drogi i używania pojazdu.
 • Sprawdzanie dokumentów wymaganych do kierowania pojazdem, potwierdzających prawo do używania pojazdu oraz zezwoleń dotyczących transportu.
 • Weryfikowanie danych o pojeździe i kierującym.
 • Odczyt drogomierza.
 • Przeprowadzenie badania trzeźwości oraz sprawdzenie zawartości w organizmie środków odurzających.
 • Sprawdzenie stanu technicznego pojazdu, obowiązkowego wyposażenia, warunków transportu oraz zapisu urządzenia rejestrującego przebieg jazdy.
 • Zatrzymanie w przypadkach przewidzianych prawem dokumentów do kierowania pojazdem oraz jego używania.
 • Wystąpienie z wnioskiem o ocenę stanu zdrowia kierowcy, w uzasadnionych przypadkach.

 

Przypominamy, jak wygląda rutynowa kontrola drogowa:

 • Policjant wydaje polecenie zatrzymania się do kontroli drogowej.
 • Należy się zatrzymać w miejscu bezpiecznym, otworzyć okno, trzymać ręce na kierownicy. Jeśli policjant jest nieumundurowany okazuje legitymację służbową. (Umundurowany okazuje tylko na wezwanie zatrzymanego kierowcy. )
 • Policjant podaje powód kontroli drogowej, na przykład - sprawdzenie  ważności dokumentów kierującego i pojazdu.
 • Policjant udaje się do samochodu, aby zweryfikować poprawność podanych danych lub sprawdza je na urządzeniu mobilnym.

Jeżeli wszystko jest w należytym porządku, policjant pożegna się z kierowcą, życząc bezpiecznej drogi.

Powrót na górę strony