Wiadomości

Nowe kierownictwo cieszyńskiego garnizonu

Data publikacji 06.06.2024

Dziś (6 czerwca) w Komendzie Powiatowej Policji w Cieszynie miała miejsce uroczystość związana z powołaniem na stanowisko nowego komendanta oraz jego pierwszego zastępcy. Komendant Wojewódzki Policji insp. dr Tomasz Michułka na najważniejsze stanowisko kierownicze Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie powołał mł.insp. Arkadiusza Blocha. Podczas uroczystości szef śląskich policjantów powierzył również pełnienie obowiązków na stanowisku Pierwszego Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Cieszynie nadkom. Przemysławowi Żuratowi.

Cieszyńskich policjantów swoją obecnością zaszczycili Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach insp. dr Tomasz Michułka oraz jego Zastępca insp. Jacek Stelmach, który wcześniej piastował stanowisko szefa Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie.
W uroczystości, która miała miejsce w Komendzie Powiatowej Policji w Cieszynie, uczestniczyli zaproszeni goście oraz przedstawiciele władz samorządowych – Starosta Cieszyński Pani Janina Żagan, II Zastępca Burmistrz Miasta Cieszyna Pan Przemysław Major oraz Zastępca Prokuratora Rejonowego w Cieszynie Pan Piotr Grosicki, a także kadra kierownicza cieszyńskiej komendy oraz policjanci.
Zgodnie z rozkazem Komendanta Wojewódzkiego Policji Katowicach insp. dr Tomasza Michułki najważniejsze stanowisko cieszyńskiej Policji objął mł.insp. Arkadiusz Bloch, który do lutego tego roku był Pierwszym Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Cieszynie, a do 5 czerwca pełnił obowiązki na stanowisku komendanta.
Uroczystego wprowadzenia nowego szefa cieszyńskich policjantów oraz jego zastępcy dokonał Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach insp. dr Tomasz Michułka w obecności swojego Zastępcy, insp. Jacka Stelmacha.
Uroczysta zbiórka rozpoczęła się od złożenia meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Katowicach insp. dr Tomaszowi Michułce, przez dowódcę uroczystości. Następnie została zaprezentowana charakterystyka kariery zawodowej oraz sylwetka nowego komendanta. Po odczytaniu rozkazu personalnego został on wręczony nowemu Komendantowi Powiatowemu Policji w Cieszynie.
Po uroczystym wprowadzeniu na stanowisko mł. insp. Arkadiusza Blocha, insp. dr Tomasz Michułka wręczył również rozkaz nadkom. Przemysławowi Żuratowi, któremu powierzył obowiązki Pierwszego Zastępcy szefa cieszyńskich mundurowych.
W kolejnej części uroczystości odbyły się okolicznościowe wystąpienia. Najpierw głos zabrał Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach insp.dr Tomasz Michułka, gratulując na koniec wystąpienia awansu nowemu kierownictwu cieszyńskiej Policji.
Następnie głos zabrali kolejno mł. insp. Arkadiusz Bloch oraz nadkom. Przemysław Żurat , którzy podziękowali za pokładane w nich zaufanie i nadzieję zaznaczając, że dołożą wszelkich starań, aby sprostać wymaganiom kierownictwa oraz społeczeństwa, by osiągnąć cel, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa w powiecie cieszyńskim.
Obejmujący najważniejsze stanowisko w cieszyńskim garnizonie Policji mł. insp. Arkadiusz Bloch urodził się w lipcu 1971 roku. Jest absolwentem nie tylko Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, gdzie zdobył szlify oficera Polskiej Policji. Swoje wykształcenie uzupełniał będąc słuchaczem Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie uzyskał dyplom magistra prawa oraz ukończył kierunek związany z administracją publiczną i zarządzaniem. W 2012 roku Pan Komendant został odznaczony Brązową Odznaką „Zasłużony Policjant”.
Mł. insp. Arkadiusz Bloch pełni służbę w Policji od 1992 roku. Rozpoczął ją jako policjant kompanii patrolowo-interwencyjnej wodzisławskiej komendy, gdzie po dwóch latach podjął wyzwanie pełnienia służby w wydziale kryminalnym. Pięć lat później w 1999 roku rozpoczął służbę w cieszyńskim garnizonie Policji.
W 2000 roku awansował na stanowisko detektywa Wydziału Kryminalnego, a po czterech latach służby w Wydziale Kryminalnym na stanowisko specjalisty. Kolejnym krokiem w karierze zawodowej było powołanie najpierw na stanowisko Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji w Zebrzydowicach w 2007 roku, a na przestrzeni kolejnych 10 lat – Zastępcy Komendanta Komisariatów w Skoczowie i Strumieniu.
W 2020 roku obecny dziś z nami Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Jacek Stelmach, ówczesny Komendant Powiatowy Policji w Cieszynie, biorąc pod uwagę ogromne doświadczenie i nienaganną służbę awansował go na stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Strumieniu.
8 marca 2021 roku Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach w uznaniu za wzorową służbę i pełne zaangażowanie w poprawę bezpieczeństwa powołał mł. insp. Arkadiusza Blocha na stanowisko Pierwszego Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Cieszynie, czyniąc go odpowiedzialnym za nadzór nad pionem kryminalnym. Od 26 lutego mł. insp. Arkadiusz Bloch pełnił obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Cieszynie. Z dniem 6 czerwca 2024 roku został powołany na to stanowisko.
Nadkom. Przemysław Żurat, któremu powierzono pełnienie obowiązków na stanowisku Pierwszego Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Cieszynie, służbę w policyjnym mundurze rozpoczął w 2004 roku, w Oddziałach Prewencji Policji w Warszawie. Następnie kontynuował służbę w zespole patrolowym Komisariatu Policji w Strumieniu, skąd w 2007 roku został przeniesiony do cieszyńskiej komendy, do Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą.
Służbę w tym wydziale zakończył w 2017 roku na stanowisku eksperta, zdobywając w tym czasie ogromne doświadczenie oraz, po ukończeniu Wyższej Szkoły Policji Szczytnie, stopień oficera młodszego Policji.
W 2017 roku, w związku z posiadanym doświadczeniem, awansował na stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju.
Rok później został mianowany na stanowisko Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej. W 2022 roku szef policjantów z Bielska-Białej powierzył mu stanowisko Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji w Czechowicach –Dziedzicach, gdzie pełnił służbę do 30 stycznia 2023 roku. Wówczas to wrócił do cieszyńskiego garnizonu, gdzie objął stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Skoczowie.
Nadkom. Przemysław Żurat na stanowiskach kierowniczych z sukcesem prowadził i nadzorował wiele złożonych i bardzo poważnych spraw kryminalnych. Jako naczelnik wydziału kryminalnego bezpośrednio nadzorował sprawę, w której zgromadził materiał dowodowy w sprawie zabójstwa z roku 2008, dzięki któremu sprawca został ustalony, zatrzymany i skazany prawomocnym wyrokiem Sądu.
Powołany dziś na stanowisko Pierwszego Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Cieszynie nadkom. Przemysław Żurat był również kierownikiem grupy ds. procesowych powołanej przez Komendanta Głównego Policji do sprawy aktu terroru związanego z wybuchem bloku w stanie deweloperskim na osiedlu „Sarni Stok” w Bielsku-Białej. Finalnie doprowadził do ustalenia i zatrzymania sprawcy tego zdarzenia i skazania go za popełnione przestępstwo.
Nadzorował także bezpośrednio czynności wykrywcze w kilku innych postępowaniach o zabójstwa na terenie Bielska-Białej, w tym między innymi w głośnej sprawie zaginięcia i zabójstwa mieszkanki Buczkowic oraz sprawie zabójstwa kobiety w ciąży- sprawcy tych brutalnych przestępstw zostali zatrzymani i osądzeni.

 • dzień, świetlica, policjanci w mundurach, dowódca uroczystości składa meldunek Komendantowi Wojewódzkiemu
  zdj. KPP Cieszyn
 • zdjęcie-sala, policjanci w mundurach podczas zbiórki
  zdj.UM Cieszyn
 • zdjęcie-sala, policjanci reprezentacja ze sztandarem
  zdj.UM Cieszyn
 • komendant stoi przed sztandarem
  zdj.UM Cieszyn
 • policjanci w mundurach, stoją w świetlicy, klaszczą
  zdj. KPP Cieszyn
 • policjant w mundurze galowym
  Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach insp. dr Tomasz Michułka -zdj.UM Cieszyn
 • zdjęcie-sala, policjanci w mundurach podczas zbiórki
  zdj.UM Cieszyn
 • zdjęcie- policjant przemawia
  zdj.UM Cieszyn
 • komendant odbiera gratulacje
  zdj.UM Cieszyn
 • zdjęcie- policjant przemawia
  zdj.UM Cieszyn
 • zdjęcie- policjant przemawia
  Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Jacek Stelmach -zdj.UM Cieszyn
 • policjant w mundurze galowym
  zdj.UM Cieszyn
 • policjant w mundurze galowym
  Komendant Powiatowy Policji w Cieszynie młodszy inspektor arkadiusz Bloch -zdj.UM Cieszyn
 • policjant w mundurze galowym
  Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Cieszynie nadkom. Przemysław Żurat - zdj.UM Cieszyn
 • zdjęcie- policjant przemawia
  zdj.UM Cieszyn
 • komendant odbiera gratulacje
  zdj. KPP Cieszyn
 • zdjęcie- policjant przemawia
  zdj.UM Cieszyn
 • zdjęcie grupowe, ludzie stoją na hodach przed komendą w Cieszynie
  zdj. KPP Cieszyn
Powrót na górę strony