Komisariaty KPP Cieszyn

Komisariat Policji w Skoczowie

Kierownictwo jednostki:

Komendant Komisariatu Policji w Skoczowie
nadkomisarz Przemysław Żurat

Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Skoczowie
podkomisarz Łukasz Kwik

Adres i kontakt z Komisariatem Policji w Skoczowie:

43-430 Skoczów, ul. Rzeczna 7A
tel. 47 85 73 610, fax 47 85 73 614                                                                            
email skoczow@cieszyn.ka.policja.gov.pl      

                                                                                        
Przyjęcia interesantów przez Komendanta w każdy poniedziałek w godz. 15.00 - 18.00 ( po wcześniejszym uzgodnieniu terminu).

Powrót na górę strony