Pomoc ofiarom przestępstw

Centrum Wsparcia i Mediacji dla rodzin zagrożonych sytuacją porwania rodzicielskiego już działa

Policjanci współpracują z Fundacją Itaka na wielu płaszczyznach. Od 1.01.2022 roku Fundacja świadczy również pomoc w zakresie wsparcia i mediacji dla rodzin zagrożonych sytuacją porwania rodzicielskiego. To bardzo ważne, bo osoby dotknięte tym problemem mogą dzięki nowo powstałemu Centrum Wsparcia i Mediacji całkowicie bezpłatnie uzyskać wszechstronną pomoc.

Centrum Wsparcia i Mediacji dla rodzin zagrożonych sytuacją porwania rodzicielskiego udziela pomocy poprzez telefon oraz online prowadzi bezpłatne poradnictwo:

 • prawne,

 • psychologiczne,

 • mediacyjne.

Kto może uzyskać pomoc prawną w Centrum Wsparcia i Mediacji:

 • Rodzice;

 • opiekunowie prawni;

 • pracownicy placówek opiekuńczo- wychowawczych;

 • dalsi członkowie rodzin zmagających się z problemem uprowadzenia rodzicielskiego.

Zadania zespołu prawnego w Centrum Wsparcia i Mediacji:

 • poradnictwo prawne;

 • podjęcie kontaktu z drugim rodzicem/ opiekunem prawnym w celu wyjaśnienia konsekwencji wynikających z uprowadzenia dziecka oraz poinformowanie o możliwościach rozwiązania konfliktu;

 • pomoc merytoryczna w wypełnianiu wniosków do sądu czy do organu centralnego;

 • przekazanie danych kontaktowych do właściwych instytucji i organizacji w Polsce i za granicą;

 • przekazanie sprawy do psychologa lub skierowanie na mediację;

 • poinformowanie odpowiednich służb w sytuacji zagrożenia dziecka.

Czynności pozostające poza kompetencjami prawników Centrum Wsparcia i Mediacji :

 • reprezentacja beneficjentów przed sądami;

 • pełnienie funkcji pełnomocników (np. składanie wniosków w sądzie w imieniu beneficjenta);

 • publikacja wizerunku w sytuacji, w której dziecko nie jest poszukiwane przez Policję;

 • pomoc w wykonywaniu wyroków sądów (brak możliwości uczestniczenia w odbiorach kuratorskich).

Pomoc świadczona jest określonych godzinach pod numerem 116 000, który jednocześnie jest ogólnoeuropejskim Telefonem w Sprawie Zaginionego Dziecka i Nastolatka.

Szczegóły dotyczące rodzajów, możliwości i zasad świadczonej pomocy możemy znaleźć na stronie:

https://porwaniarodzicielskie.pl/

 
Powrót na górę strony