Pomoc ofiarom przestępstw

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 2022

Dzisiaj rusza kolejna edycja „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Inicjatorem akcji jest Ministerstwo Sprawiedliwości. Policja wzorem lat ubiegłych aktywnie włącza się w obchody. Oczywiście okres tygodnia ma jedynie wydźwięk symboliczny. W końcu nasza dewiza „pomagamy i chronimy” przyświeca policjantom w całej Polsce każdego dnia. Do 27 lutego mają Państwo możliwość skorzystania z porady nie tylko policjantów, ale również przedstawicieli sądów, prokuratur i ośrodków pomocy społecznej.

Dewiza „pomagamy i chronimy” przyświeca policjantom w całej Polsce 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. Nasza aktywność ma bardzo szerokie spektrum w tym zakresie. Funkcjonariusze nie tylko działają na rzecz osób pokrzywdzonych, ale również z ogromnym zaangażowaniem starają się nie dopuszczać, chociażby do popełniania przestępstw. Stąd tak ogromny nacisk na profilaktykę, akcje i kampanie edukacyjne. Wszystko w myśl zasady „lepiej zapobiegać niż leczyć”. Kiedy jednak z różnych przyczyn nie uda się zapobiec krzywdzie, wtedy kluczowe staje się słowo „pomoc”.

Od poniedziałku (21 lutego) rusza kolejna edycja „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, której organizatorem i pomysłodawcą jest Ministerstwo Sprawiedliwości. Jak co roku, również Policja chętnie włącza się w obchody. Oczywiście okres tygodnia jest tutaj tylko symboliczny. Jego zadaniem jest poświęcenie szczególnej uwagi osobom, które w różnych okolicznościach stały się ofiarami przestępstw. Pokrzywdzeni często nie mają świadomości o dostępnych rozwiązaniach prawnych, z których mogliby skorzystać. Dlatego tak ważnym jest, chociażby zapewnienie dostępności specjalistów z dziedziny prawa. Polska Policja przy współpracy z innymi podmiotami, od 21 do 27 lutego organizować będzie punkty konsultacyjne, w których każda osoba szukająca porady lub pomocy może skorzystać z wiedzy i doświadczenia nie tylko samych funkcjonariuszy, ale również przedstawicieli sądów, prokuratur i ośrodków pomocy społecznej. Z uwagi na trwającą pandemię, punkty organizowane mogą być w różnych formach – teleporad, spotkań on-line lub tradycyjnych spotkań z zachowaniem obowiązujących zasad sanitarno-epidemiologicznych. Bardzo ważnym aspektem jest fakt, iż pomoc nie kończy się na jednej poradzie. Osoby pokrzywdzone przestępstwem mają możliwości skorzystania ze wsparcia podmiotów, które świadczą pomoc materialną i niematerialną finansową z Funduszu Sprawiedliwości. Aktualna lista organizacji dostępna jest na stronie: funduszsprawiedliwości.gov.pl.  Akcja w szczególności skierowana jest do ofiar przestępstw przemocy w rodzinie, czy też wynikających z uzależnienia od alkoholu i narkotyków, problemów wychowawczych. Pokrzywdzeni przestępstwem mogą również kontaktować się z dzielnicowymi rejonów- ich numery kontaktowe, dane, adresy e mail można w łatwy sposób sprawdzić w aplikacji Moja Komenda czy też na stronie internetowej cieszyńskiej policji- www.cieszyn.policja.gov.pl .

Pamietaj, że jeśli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem możesz skorzystać:

  • z bezpłatnej informacji prawnej;
  • z bezpłatnej konsultacji psychologicznej;
  • z pomocy Ośrodków Pomocy Pokrzywdzonym, finansowanych z Funduszu Sprawiedliwości.

dziewczynka w ramionach kobiety- plakat

 

Powrót na górę strony