Kontrola Autobusu

Zgłoszenie kontroli autobusu

Data publikacji 01.06.2021

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie, na pisemny wniosek organizatora przejazdu lub przewoźnika, dokonują kontroli stanu technicznego autobusu oraz badają stan trzeźwości jego kierowcy.


Zgłoszenie pisemne organizatora lub przewoźnika, (którego wzór można pobrać z dolnej części strony) należy przesłać z pięciodniowym wyprzedzeniem na adres poczty elektronicznej WRD KPP w Cieszynie e-mail: rd@cieszyn.ka.policja.gov.pl. Termin ten pozwala racjonalnie zaplanować i wykorzystać patrole w dniach, w których zgłoszono kilka kontroli autobusów, a są to nierzadko dni wolne od pracy lub czas ferii zimowych i wakacji.

Kontakt z funkcjonariuszem zajmującym się tematyką kontroli autobusów: asp.szt. Jarosław Machej tel. 47 857 35 26, a w czasie jego nieobecności prosimy o kontakt z sekretariatem 47 857 35 12.

Kontrole autobusów prowadzane są w Cieszynie na terenie parkingu przy ul. Frysztackiej 104 w rejonie okręgowej stacji kontroli pojazdów "AUTOTEST". Organizator powinien przeznaczyć na kontrolę około jednej godziny przed zabraniem pasażerów. Przeprowadza się również kontrolę z pasażerami lecz wówczas należy pamiętać, że w przypadku ujawnienia złego stanu technicznego autobusu i zatrzymania dowodu rejestracyjnego, dalsza jazda przeważnie jest już niemożliwa, co nie nastraja pozytywnie już siedzących na swoich miejscach i czekających na wyjazd pasażerów. Przewoźnik lub organizator w tej sytuacji organizuje podstawienie do wyjazdu kolejnego autobusu, którego kontrolę można ustalić już telefonicznie z oficerem dyżurnym KPP w Cieszynie pod numerem telefonu 47 857 32 00.
 

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony