2010 Rok pieszego

Bezpieczne Wakacje 2010

Mając na uwadze rozpoczynający się okres wakacyjny wzorem lat ubiegłych w okresie od 26 czerwca do 31 sierpnia na terenie podległym Komendzie Powiatowej Policji w Cieszynie zostaną przeprowadzone działania "Bezpieczne wakacje 2010"

Każdego roku okres wakacyjny charakteryzuje się wzrostem natężenia ruchu pojazdów jak i pieszych. Wynika to przede wszystkim z wyjazdów urlopowych, weekendowych jak i wyjazdów dzieci i młodzieży na kolonie i półkolonie. Wzrostem natężenia ruchu drogowego charakteryzują się szczególnie miejscowości turystyczne, jak i główne ciągi komunikacyjne do tych miejscowości. Niestety w ślad za wzrostem natężenia ruchu drogowego idzie wzrost ilości zdarzeń drogowych nierzadko z udziałem dzieci i młodzieży. W celu ograniczenia ilości tych zdarzeń  policjanci Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie prowadzić będą wzmożone kontrole autokarów i innych pojazdów przewożących dzieci i młodzież do miejsc letniego wypoczynku, a także działania profilaktyczne polegające na prelekcjach i spotkaniach z dziećmi wypoczywającymi na terenie powiatu cieszyńskiego.

 

 

Cieszyńska Policja apeluje do kierowców o rozwagę na drogach, zwrócenie uwagi na utrudnienia powstałe po majowej powodzi ( droga nr 81 w miejscowości Wiślica, przed Skoczowem) oraz prawidłowe przewożenie dzieci w samochodach.

 

 

 

Powrót na górę strony