2011 Rok Pieszego

Cieszyńska drogówka szkoli strażaków

Policjanci z ruchu drogowego cieszyńskiej komendy przeprowadzili szkolenie dla strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Skoczowie. Szkolenie dotyczyło m.in. prawidłowego zabezpieczenia miejsca zdarzenia oraz regulacji wahadłowej w ruchu drogowym.

Policjanci z ruchu drogowego cieszyńskiej komendy przeprowadzili szkolenie dla strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Skoczowie. Szkolenie dotyczyło m.in. prawidłowego zabezpieczenia miejsca zdarzenia oraz regulacji wahadłowej w ruchu drogowym.

Po raz kolejny asp. Robert Wajda z cieszyńskiej drogówki spotkał się z druhami OSP,  aby przeprowadzić szkolenie dla miejscowych strażaków. Tym razem do szkolenia przystąpiło 44-ech dzielnych ochotników Straży Pożarnej z gminy Skoczów. Funkcjonariusz drogówki omówił zagadnienia związane z kierowaniem i regulacją ruchem drogowym w czasie wypadków i kolizji, a także prawidłowym zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Strażacy zostali zapoznani z obowiązującymi aktami prawnymi uprawniającymi do kierowania ruchem. Omówiono także zasady ręcznej regulacji ruchem.
Aspirant poza przewidzianym tematem poruszył również kwestie poprawy bezpieczeństwa najmniej chronionych użytkowników dróg w ramach kampanii „Trzeci krok – Rok pieszego – Rozsądny i widoczny pieszy”. Policjant zachęcał  do używania elementów odblaskowych na odzieży wierzchniej, które w tak znaczący sposób poprawiają widoczność nas jako pieszych na drodze. Następnie na ulicy Mickiewicza w Skoczowie odbyły się ćwiczenia praktyczne, które dotyczyły między innymi sposobów regulacji ruchem w sposób wahadłowy, często wykonywanej przez strażaków na miejscu zdarzenia.

Powrót na górę strony