2011 Rok Pieszego

Akcja NURD w powiecie cieszyńskim

Dziś na terenie całego powiatu policjanci drogówki wraz kolegami pionu prewencji prowadzą działania związane z bezpieczeństwem niechronionych uczestników ruchu drogowego "NURD".

Dziś na terenie całego powiatu policjanci drogówki wraz kolegami pionu prewencji prowadzą działania związane z bezpieczeństwem niechronionych uczestników ruchu drogowego "NURD". Najbardziej rażącym i najczęściej popełnianym wykroczeniem przez pieszych jest przechodzenie w miejscu niedozwolonym.

Uświadamianie, pouczanie, a w skrajnych wypadkach karanie mandatami – w taki sposób dzisiaj cieszyńscy policjanci działają w ramach akcji „NURD”. Inicjatywa ta,  jest częścią kampanii „Trzeci krok – rok pieszego - rozsądny i widoczny pieszy", której celem jest poprawa bezpieczeństwa wśród niechronionych uczestników ruchu drogowego. Stróże prawa podczas prowadzonej akcji kontrolują zachowanie niechronionych uczestników ruchu drogowego, którzy poruszają się w obrębie dróg, jak również przypominają o zasadach poruszania się po jezdni i w jej pobliżu. Funkcjonariusze oprócz działań represyjnych, przypominają również o podstawowych zasadach poruszania się po jezdni oraz w jej obrębie.
Naczelnik cieszyńskiej drogówki przestrzega:
Zimowa aura zmusza do zachowania szczególnej ostrożności na drodze, zarówno po stronie pieszych jak i kierujących pojazdami. Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego w przeciwieństwie do kierowców i pasażerów samochodów, pozbawieni są jakiejkolwiek ochrony. Przy uderzeniu przez pojazd jadący z dużą prędkością praktycznie nie mają szans na przeżycie.

Powrót na górę strony