2021 Rok pieszego

Policyjne działania "NURD"

Jutro w całym kraju policjanci ruchu drogowego przeprowadzają wzmożone działania pn. „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego". Genezą działań jest troska o bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów, motorowerzystów oraz motocyklistów – tych użytkowników dróg, którzy w żaden sposób nie są chronieni przed pojazdem.

Jutro na terenie całego kraju prowadzone będą działania NURD ( Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego). Do działań o zasięgu ogólnopolskim włączają się policjanci cieszyńskiej drogówki, którzy niezmiennie działają na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatu cieszyńskiego. Cieszyńscy mundurowi wcześiej, już we wtorek 23 lutego prowadzili tego typu działania na terenie powiatu- wszystko po to, aby zwiększać świadmość zaróno pieszych, jak i kierujących w zakresie bezpieczeństwa w relacji kierujący -pieszy. Mundurowi podczas tego typu akcji zwracają szczególną uwagę na zachowania kierujących samochodami wobec użytkowników jednośladów i pieszych, obejmując szczególnym nadzorem miejsca, które są szczególnie niebezpieczne, gdzie ryzyko wystąpienia niepożądanych zdarzeń drogowych jest największe.

Bez względu, czy statystyki wskazują na poprawę sytuacji czy nie, trzeba pamiętać, że zagrożenie wypadkami ciągle jest realne. Odnosząc się, chociażby do zdarzeń z udziałem pieszych, to zatrważa fakt, że wciąż znaczna część wypadków z ich udziałem miała miejsce właśnie na wyznaczonych przejściach. Dlatego w ramach działań NURD ( niechrnonieni uczestnicy ruchu drogowego)  policjanci zwrócą szczególną uwagę na zachowania kierowców wobec pieszych, zwłaszcza w obrębie oznakowanych przejść dla pieszych. Pamiętając, że piesi są sprawcami znacznej częśći wypadków, mundurowi bacznie przyjrzą się również ich poczynaniom.

Nadzorem objęte zostaną miejsca, które są szczególnie niebezpieczne dla pieszych np. przejścia przez ruchliwe jezdnie lub przejścia, na których doszło do potrąceń pieszych. Jednocześnie prowadzone są przedsięwzięcia edukacyjne, w ramach których policjanci przekazują uczestnikom ruchu drogowego informacje o zagrożeniach pieszych na drodze oraz potrzebie znajomości i przestrzegania przepisów prawa.

Warto przypomnieć, że uczestników ruchu drogowego obowiązują zasady ostrożności, szczególnej ostrożności i ograniczonego zaufania. Mimo, że dotyczą wszystkich to podwójnie zdeterminowani do ich stosowania powinni być piesi, którzy przy wypadku i kontakcie z nadwoziem pojazdu zawsze przegrają. Ostrożny pieszy to taki, który podczas przekraczania jezdni, bez względu na posiadane pierwszeństwo, pamięta o obserwacji pojazdów upewniając się czy kierowca prawidłowo reaguje na jego obecność na drodze. Co istotne kierujący pojazdem widząc znak informacyjny o przejściu dla pieszych powinien, zgodnie z przepisem, zmniejszyć prędkość a zwiększyć uwagę.

  • policjant , grupa ludzi, w pierwszym planie sygnały radiowozu policyjnego, napis policja, dzień
Powrót na górę strony