2021 Rok pieszego

Spotkanie z "mieszkańcami Małego miasta Cieszyna"

Policjanci podczas wakacji wykorzystują każdą sposobność, aby rozmawiać z młodzieżą o bezpieczeństwie nie tylko nad wodą, ale wszędzie. O bezpieczeństwie, które jest najwyższym celem każdego z nas i mowa o nim jest bardzo istotna, szczególnie kiedy mundurowi spotykają się z dziećmi. Tym razem z mundurowymi spotkali się uczestnicy półkolonii „Małe miasto Cieszyn”

Głównym założeniem kolonii jest symulacja życia w prawdziwym “dorosłym mieście”, która jest atrakcyjną i łatwą do przyswojenia formą wychowania ekonomicznego.

Głównym założeniem programu „Małego Miasta” jest edukacja ekonomiczna. Prowadzący chcą zapoznać dzieci z podstawowymi mechanizmami rządzącymi światem pieniądza. Każdego dnia odbywają się warsztaty z przedstawicielami różnych zawodów. I jeden dzień poświęcony został na spotkania z policjantami. Mundurowi mówili o bezpieczeństwie związanym z ekonomią, czyli gospodarowaniem własnymi środkami, ale również wiele czasu poświęcili na przedstawienie służby policjantów, wyposażenia jakim dysponują. Nie zabrakło też pogawędek na temat bezpiecznych wakacji- czyli właściwych zachowań w górach, w mieście, wypoczynku nad wodą…. Dzieci były też zachęcane do udziału w konkursach organizowanych przez policję. Mamy wielką nadzieję, że spotkanie pozostanie na zawsze w pamięci, tak jak i przekazane wartości i wiedza.

  • zdjęcie- dzieci przy radiowozie z policjantem,dzień
  • zdjęcie- dzieci przy radiowozie z policjantem,dzień
  • zdjęcie- dzieci przy radiowozie z policjantem,dzień
  • zdjęcie- dzieci przy radiowozie z policjantem,dzień
  • zdjęcie- dzieci przy radiowozie z policjantem,dzień
  • zdjęcie- dzieci przy radiowozie z policjantem,dzień
Powrót na górę strony