2021 Rok pieszego

"Bezpieczny pieszy" w powiecie cieszyńskim

Dziś na terenie całego powiatu cieszyńskiego policjanci prowadzą wzmożone działania pod nazwą „Bezpieczny pieszy”. Podczas kontroli ruchu zwracają szczególną uwagę na bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Cyklicznie prowadzona akcja przez cieszyńskich ma za zadanie zmniejszenie liczby zdarzeń drogowych z udziałem pieszych oraz uświadomienie uczestnikom ruchu drogowego jakie zagrożenia mogą występować, jeżeli nie przestrzegają oni przepisów ruchu drogowego.

Policjanci drogówki podczas akcji, tak jak podczas codziennej służby, zwracają szczególną uwagę na bezpieczeństwo w ruchu. W związku z akcją szczególną uwagą będą darzyć zachowania kierowców w stosunku do pieszych. Nie zapominając, że relacja pieszy-kierowca jest obustronna, bacznie też  przyglądają się, czy piesi nie popełniają wykroczeń przeciwko innym uczestnikom ruchu drogowego.

Apelujemy do każdego uczestnika ruchu drogowego, w szczególności do niechronionych uczestników ruchu drogowego o rozsądek, szczególną ostrożność i koncentrację na drodze oraz używanie elementów odblaskowych w trosce o bezpieczeństwo własne oraz innych, nie tylko poza obszarem zabudowanym, ale na wszystkich nieoświetlonych drogach, także w obszarze zabudowanym.

  • policjantka obserwuje dziecko jadące na rowerze
Powrót na górę strony