2021 Rok pieszego

Rozmawiali o bezpieczeństwie pieszych w związku ze zbliżającym się rokiem szkolnym

Wczoraj odbyło się spotkanie policjantów bielskiej, cieszyńskiej oraz żywieckiej drogówki z dyrektorami placówek oświatowych z terenu Bielska-Białej, Cieszyna i Żywca oraz okolic. Spotkanie zainicjowane przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej poświęcone było akcji „Bezpieczny Uczestnik Ruchu Drogowego” oraz zmianom kodeksu drogowego. Wziął w niej udział przedstawiciel cieszyńskiej drogówki, a spotkanie zainicjowało działania profilaktyczne w szkołach i przedszkola w ramach bezpiecznego powrotu do szkoły.

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie wraz z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej, we współpracy z Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej, a także drogówką z Bielska-Białej oraz Żywca spotkali się, aby omówić możliwości szerokiego informowania zarówno dzieci jak i dorosłych o zachowaniach propagujących bezpieczeństwo pieszych oraz ostatnich zmianach w tym zakresie w kodeksie drogowym. Okazją do spotkania był zbliżający się początek roku szkolnego. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objął Dyrektor Delegatury w Bielsku-Białej Kuratorium Oświaty w Katowicach Pan Tomasz Kowalik. Komendę Powiatową Policji w Cieszynie reprezentował starszy aspirant Szymon Kaźmierczak. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej, mundurowi z Bielska-Białej oraz Żywca, dyrektorzy szkół podstawowych, ponadpodstawowych i przedszkoli z terenu Bielska-Białej i okolicznych powiatów. Do każdej ze szkół i przedszkoli przekazane zostały ufundowane przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej materiały promocyjne w postaci plakatu informacyjnego o zmianach w przepisach ruchu drogowego dotyczących pieszych, który zostanie umieszczony przy wejściu do placówek. Policjanci apelowali o zwrócenie szczególnej uwagi na bezwzględne stosowanie się do obowiązujących przepisów zarówno przez dzieci jak i dorosłych podczas drogi do szkoły.

  • po lewej policjant, po prawej kobieta przed laptopem, siedzą, dzień , wnętrze pomieszczenia, patrzą na monitor
  • dwaj policjanci, kobieta, siedzą, patrzą na monitor
  • męzczyzna siedzi tyłem, napis policja na koszulce, obok kobieta, patrzą na monitor laptopa
Powrót na górę strony