2022 Rok pieszego

,,Bezpieczny Przejazd "- działania policjantów i funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei

Wczoraj (27 października) na terenie Cieszyna, policjanci i funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei prowadzili wspólne działania dotyczące bezpieczeństwa. Funkcjonariusze w rejonach przejazdów kolejowych, wspólnie informowali kierowców o zasadach bezpieczeństwa, a także o tym, co oznacza tajemnicza żółta naklejka na szlabanie. W ramach akcji „Bezpieczny przejazd-szlaban na ryzyko” rozdawali również materiały edukacyjne i prowadzili rozmowy profilaktyczne.

Policjanci cieszyńskiego wydziału ruchu drogowego systematycznie prowadzą działania prewencyjno-kontrolne, w tym również na przejazdach kolejowych, znajdujących się na terenie naszego powiatu. W czwartek (27 października), policjanci wspólnie z funkcjonariuszami Straży Ochrony Kolei oraz przedstawicielami PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. prowadzili działania na przejazdach kolejowo-drogowych w Cieszynie. Mundurowi prowadzili akcję w rejonach przejazdów kolejowych na terenie miasta i obserwowali, jak zachowują się kierujący pojazdami i piesi. Podczas akcji przekazywali także kierowcom i pasażerom materiały edukacyjne w ramach kampanii "Bezpieczny Przejazd". Informowali także, co oznacza żółta naklejka umieszczona na szlabanie lub pionowym znaku G-3 - ,,znaku Świętego Andrzeja". Otóż na naklejce umieszczone są informacje zawierające numer telefonu do dyspozytora oraz informacje o numerze przejazdu kolejowego. W przypadku, kiedy zauważymy awarię w infrastrukturze kolejowej, możemy zgłosić ją bezpośrednio pod wskazany na naklejce numer telefonu, podając oznakowanie przejazdu.

Podstawowe założenia kampanii "Bezpieczny Przejazd" to:
• podnoszenie świadomości o zagrożeniach wynikających z niezachowania szczególnej ostrożności na przejazdach i terenach kolejowych
• zwrócenie uwagi na to, jak ważne jest zachowanie szczególnej ostrożności oraz przestrzeganie przepisów ruchu drogowego
• minimalizacja liczby zdarzeń zagrażających życiu i zdrowiu ludzi na przejazdach kolejowo-drogowych oraz terenach kolejowych
• kształtowanie zachowań i utrwalanie postaw społecznie pożądanych.
Pamiętajmy, aby jadąc samochodem zadbać o bezpieczeństwo własne oraz dzieci, rodziców, znajomych, którzy z nami podróżują. To od kierowcy i tego, czy stosuje się do przepisów drogowych zależy wspólne bezpieczeństwo. Na przejazdach kolejowo-drogowych, szczególnie należy pamiętać o tych zasadach . W zderzeniu samochodu osobowego z pociągiem auto nie ma żadnych szans, a takie zdarzenia należą do najbardziej tragicznych.

Więcej informacji o kampanii na stronie: BEZPIECZNY PRZEJAZD.

Przypominamy główne zasady przy dojeżdżaniu do przejazdów kolejowo-drogowych. Kierujący pojazdem jest obowiązany:

Zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając przez przejazd, należy zachować szczególną ostrożność;
• przed wjechaniem na tory upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy oraz przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności, zwłaszcza jeżeli wskutek mgły lub innych powodów, przejrzystość powietrza jest zmniejszona;
• prowadzić pojazd z taką prędkością, aby można było go zatrzymać w bezpiecznym miejscu, gdy nadjeżdża pojazd szynowy lub gdy urządzenie zabezpieczające albo dawany sygnał, zabrania wjazdu na przejazd;
• w razie unieruchomienia pojazdu na przejeździe kolejowym niezwłocznie usunąć go z przejazdu, a jeżeli nie jest to możliwe, wysiąść z pojazdu i spróbować ostrzec kierującego pojazdem szynowym o niebezpieczeństwie
Kierującemu pojazdem zabrania się:
• objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeżeli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone;
• wjeżdżania na przejazd, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;
• wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim;
• omijania pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd, jeżeli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu.

 • dzień, słonecznie, radiowóz, w tle tory kolejowe
 • dzień, słonecznie, radiowóz, na masce napis policja oraz rozłożone ulotki kampanii opisanej w tekście
 • dzień, słonecznie, tory kolejowe, osoby przechodzą przez nie, samochód porusza się jezdnią
 • dzień, słonecznie, funkcjonariusze stoją odwróceni plecami i obserwują pieszych na przejściu kolejowym
 • dzień, słonecznie, policjanci rozdają ulotki pieszych i kierowcom
 • dzień, słonecznie, policjanci rozdają ulotki pieszych i kierowcom
 • dzień, słonecznie, policjanci rozdają ulotki pieszych i kierowcom
 • dzień, słonecznie, policjanci rozdają ulotki pieszych i kierowcom
 • dzień, słonecznie, policjanci rozdają ulotki pieszych i kierowcom
 • dzień, słonecznie, droga
 • dzień, słonecznie, droga
 • dzień, słonecznie, droga

Film Szlaban na ryzyko-bezpieczny przejazd kolejowy

Opis filmu: plik mp4, film Szlaban na ryzyko-bezpieczny przejazd kolejowy

Pobierz plik Szlaban na ryzyko-bezpieczny przejazd kolejowy (format mp4 - rozmiar 10.95 MB)

Nagranie audio audiodeskrypcja filmu

Opis nagrania: audiodeskrypcja filmu

Pobierz plik audiodeskrypcja filmu (format mp3 - rozmiar 431.38 KB)

Powrót na górę strony