Koło Emerytów i Rencistów nr 26

Zebranie Sprawozdawcze Koła nr 26 Emerytów i Rencistów Policyjnych w Cieszynie

Data publikacji 26.04.2023

24 marca 2023r w Restauracji „TRZECH BRACI” w Cieszynie odbyło się Zebranie Sprawozdawcze Koła nr 26 Emerytów i Rencistów Policyjnych w Cieszynie

24 marca 2023r w Restauracji „TRZECH BRACI" w Cieszynie odbyło się Zebranie Sprawozdawcze Koła nr 26 Emerytów i Rencistów Policyjnych w Cieszynie. Po przywitaniu wszystkich obecnych i zapoznaniu z porządkiem zebrania, Sprawozdanie z działalności Zarządu oraz Koła za rok 2022, a później Plan Pracy na rok 2023 przedstawił Prezes Koła – Krzysztof Kobielusz. Sprawozdanie Finansowe za rok 2022 oraz Preliminarz budżetowy na rok 2023 przedstawiła skarbnik - Jolanta Ciemała. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił jej przewodniczący - Józef Gorzelany. Po dyskusji dokumenty te zostały jednogłośnie przyjęte. Przyjęto także Regulamin Działania Zarządu Koła na lata 2022-2026 przedstawiony przez Prezesa Koła. Następnie ustalono, że roczna składka członkowska nie zostanie podwyższona nad to co ustalił Zarząd Główny SEiRP -czyli 60zł. Po zakończeniu części roboczej zebrania, wszyscy jego uczestnicy zasiedli do wspólnego obiadu.

  • grafika-osoby zebrane na sali, siedzą za stołami, słuchają przemawiającego mężczyzny
  • grafika-osoby zebrane na sali, siedzą za stołami, słuchają przemawiającego mężczyzny
  • grafika-osoby zebrane na sali, siedzą za stołami, słuchają przemawiającego mężczyzny
  • grafika-osoby zebrane na sali, siedzą za stołami, słuchają przemawiającego mężczyzny
Powrót na górę strony