Koło Emerytów i Rencistów nr 26

Obchody 30-lecia Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych województwa śląskiego

Data publikacji 24.07.2023

13 czerwca 2023 roku w sali konferencyjnej KWP w Katowicach odbyła się uroczystość upamiętniająca 30-lecie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych woj. śląskiego W uroczystości wzięło udział wielu znamienitych gości.

13 czerwca 2023 roku w sali konferencyjnej KWP w Katowicach odbyła się uroczystość upamiętniająca 30-lecie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych woj. Śląskiego. W uroczystości wzięło udział wielu znamienitych gości , m.in. Komendant Szkoły Policji w Katowicach inspektor Jarosław Gałuszka,  Zastępca Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego UM Katowice Tomasz Kępa, Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Informacji KWP mł. insp. Dariusz Kwieciński, Przewodniczący Komisji Socjalnej KWP podinspektor Krzysztof Szala, Kapelan Policji Diecezji Gliwickiej ks. por. Joachim Gondro, Przewodniczący NSZZ Policjantów asp. sztab. Michał Szczęśniak, mjr w st. spocz. Stanisław Jaguś z Zarządu Terenowego SW przy A. Śl. w Katowicach, Roman Szłapa- prezes ZW ZEiR Pożarnictwa w Katowicach; Sławomir Matusewicz- prezes ZG ZEiR Straży Granicznej w Warszawie, Danuta Hus- przewodnicząca Krajowego Związku Pracowników Policji w Katowicach, Kinga Misztela- Przewodnicząca Wojewódzkich Związków Zawodowych Pracowników Policji w Katowicach, Stanisław Wszołek, asp. sztab. Waldemar Kotarski- kapelmistrz Orkiestry KWP w Katowicach wraz z Orkiestrą, ppłk w st. spocz. Piotr Stypa -Honorowy Prezes ZW SEiRP w Katowicach, Wilhelm Grudzień- Honorowy Wiceprzewodniczący GKR i zarazem Honorowy Przewodniczący WKR SEiRP oraz członkowie Zarządu Wojewódzkiego, w tym prezesi Kół i członkowie Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej. Podczas uroczystości zostali wyróżnieni członkowie Koła nr 26 SEiRP w Cieszynie. I tak tytuł Honorowego Prezesa Zarządu Koła otrzymał Józef HANZEL. Medalem z okazji 30-lecia SEiRP woj. śląskiego wyróżniony został Wilhelm GRUDZIEŃ. Ponadto Prezesi Kół otrzymali Medale 30-lecia SEiRP woj. śląskiego dla siebie oraz komendantów jednostek Policji, na terenie których funkcjonują koła SEiRP. W dniu 19.07.2023 roku, w gabinecie Komendanta Powiatowego Policji w Cieszynie, Prezes Koła nr 2 SEiRP w Cieszynie Krzysztof Kobielusz, w imieniu Zarządu Oddziału Wojewódzkiego SEiRP z wyrazami uznania i podziękowania za działalność na rzecz emerytów i rencistów policyjnych, wręczył Komendantowi Powiatowemu Policji w Cieszynie insp. Jackowi Stelmachowi medal 30-lecia SEiRP woj. śląskiego

 

  • zdjęcie medalu
  • zdjęcie medalu
  • zdjęcie medalu
  • zdjęcie medalu
Powrót na górę strony