Oficer prasowy

 Oficer Prasowy podkomisarz Krzysztof Pawlik
podkom. Krzysztof Pawlik

numer telefonu 47 857 32 10; 

telefon komórkowy +48 600974053.

e-mail: rzecznik@cieszyn.ka.policja.gov.pl.

Kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 15.00.

Po godzinie 15.00 oraz w sobotę, niedzielę i dni świąteczne, pod wskazanym wyżej numerem telefonu komórkowego, udzielane są tylko pilne informacje na temat nagłych zdarzeń nadzwyczajnych.

Oficer prasowy nie udziela porad prawnych, nie odpowiada na pytania prawne, nie dokonuje interpretacji przepisów prawa oraz nie przyjmuje skarg i wniosków od interesantów. Adres poczty e-mail rzecznik@cieszyn.ka.policja.gov.pl nie służy do przekazywania zawiadomień o czynach zabronionych oraz przesyłania pism procesowych.

Oficer prasowy odpowiada wyłącznie na listy dziennikarzy, pozostała korespondencja kierowana jest do Komendanta Powiatowego Policji w Cieszynie. By skrócić czas oczekiwania na odpowiedź, osoby nie będące dziennikarzami mogą wysyłać listy bezpośrednio na e-mail: komendant@cieszyn.ka.policja.gov.pl lub na adres e-mail konkretnego WYDZIAŁU/ ZESPOŁU.

W przypadku nieobecności oficera prasowego, informacji prasowych udzielają:

sierż. szt. Angelika Chałupka

 sierżant sztabowy Angelika Chałupka

lub

asp. Artur Górny

kom. Rafał Domagała

Informujemy, że zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego (II SAB 372/03) obowiązek udostępniania informacji publicznej nie dotyczy informacji ogólnodostępnej, bądź informacji będącej już w posiadaniu wnioskującego o jej udostępnienie.

Ponadto, w myśl wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. II S.A. 3301/02), w przypadku domagania się informacji o obowiązującym prawie oraz informacji o zastosowaniu tego prawa w konkretnej sprawie indywidualnej - ustawa o dostępie do informacji publicznej nie znajduje zastosowania. Na podstawie art. 1 ust. 2, dostęp do treści aktów prawnych regulowany jest odrębną ustawą z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Informacja taka nie ma charakteru informacji publicznej, nie dotyczy bowiem faktów, lecz stosowania prawa w indywidualnej sprawie.
Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13 Ustawy o dostępie do informacji publicznej w związku z art. 3a ustawy prawo prasowe). Jeżeli udostępnienie informacji publicznej we wskazanym terminie będzie niemożliwe, zostaniecie Państwo powiadomieni, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie realizacji wniosku, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.
Ograniczeniu podlega dostęp do informacji publicznej w przypadku informacji niejawnych lub innych tajemnic ustawowo chronionych, lub ze względu na prywatność osoby (art. 5 Ustawy o dostępie do informacji publicznej).

 

 

 

 

Powrót na górę strony