Dobór do służby w policji

Dołącz do nas. Zostań policjantem

Data publikacji 23.08.2022

Jeżeli marzysz o tym, by twoja praca nie była tylko nudnym obowiązkiem, jesteś zdolny do służby w formacjach uzbrojonych i chciałbyś na co dzień chronić i pomagać obywatelom, nie zwlekaj i zostań jednym z nas.

Policjant to zawód zaufania społecznego. Od osoby, która wkłada niebieski mundur wymaga się nie tylko sprawności fizycznej i zdolności psychicznej, ale przede wszystkim silnie ukształtowanego kręgosłupa moralnego. Cały ten zbiór cech sprawia, że policjant z łatwością odnajdzie się w każdej sytuacji, a jego codziennej służbie będzie przyświecał jeden cel: „chronić i pomagać”.

Jeśli jesteś wyjątkowy, nie boisz się wyzwań i los drugiego człowieka nie jest ci obojętny, dołącz do nas. Oprócz stałego zatrudnienia zyskujesz możliwość ciągłego rozwoju, awansów, realizowania swoich pasji i co najważniejsze – pomagania innymi.

W tym roku planowane są jeszcze 2 przyjęcia kandydatów do Policji. Najbliższy termin to 19 września, kolejny 29 grudnia.

WYMAGANE DOKUMENTY DO ROZPOCZĘCIA POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO:

  • podanie o przyjęcie do służby (wg wzoru)
  • wypełniony  drukowanymi literami kwestionariusz część A i B ( do pobrania ze strony internetowej www.policja.pl)
  • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (oryginały do wglądu)
  • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub służby (oryginały  do wglądu)
  • książeczka wojskowa z adnotacją o przeniesieniu do rezerwy, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową ( do wglądu plus kserokopia)
  • kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • osoby posiadające prawo jazdy proszone są o wykonanie kserokopii dokumentu (oryginał do wglądu)

Kandydaci do służby w policji przyjmowani są od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.00 w Komendzie Powiatowej Policji w Cieszynie przy ul. Wojska Polskiego 2 w Cieszynie.

Dokumenty składa się osobiście w Zespole Kadr i Szkolenia. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w tej sprawie -  tel.47 85 732 53 lub 47 85 732 18.

  • logo Policji
Powrót na górę strony